POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego „Olej Mamy!”

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach Cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy pod nazwą „Olej Mamy!” prowadzony pod adresem www.olejmamy.pl („Sklep”).

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest:

Barbara Cotin, prowadząca działalność pod nazwą Olej Mamy! Barbara Cotin, Paliwodzizna 100, Paliwodzizna 87-400, NIP: 6441538252, REGON: 017263210,

mail: kontakt@olejmamy.pl,

tel. +48 691 540 407

(dalej „Administrator”). Administrator prowadzi Sklep.

 1. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora dla celów, dla których zostały udostępnione (np. celem realizacji zamówienia), jak również (w przypadkach gdy wymagana będzie zgoda użytkownika) w celach, na które użytkownik wyraził osobną dobrowolną  zgodę – stosownie do zakresu wyrażonej przez użytkownika zgody.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i na potrzeby:
 1. realizacji zawartej umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), którym jest ułatwienie kontaktu z klientem,
 1. wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 1. na podstawie zgody Użytkownika – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 1. nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji a także marketingu bezpośredniego na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające.
 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwa danych takich jak: adres dostawy, adres e-mail (kontakt, newsletter), numer telefonu, imię i nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące płatności w zależności od wybranej formy. Ponadto nasza witryna zapisuje historię Państwa zakupów – czyli informacji, o każdym produkcie zakupionym w transakcjach, w których doszło do identyfikacji za pomocą ID użytkownika przypisanego do Państwa osoby, daty, godziny oraz miejsca transakcji, a także zbiera ona informacje o logowaniu i ruchu w aplikacji, adresie IP, rodzaju przeglądarki, producencie, modelu i system operacyjnego Państwa urządzenia.
 1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane na podstawie zgody użytkownika w celu wskazanym w treści udzielonej przez użytkownika zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody.
 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Brak zgody lub cofnięcie zgody może oznaczać brak możliwości realizacji umowy lub usługi lub ją ograniczyć.
 1. Administrator w ramach prowadzenia Sklepu może korzystać z profilowania do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, czyli np. przesłania kodu rabatowego lub przyznania rabatu, przypomnienia o niedokończonych zakupach, wyświetlenia konkretnej reklamy w oparciu o wcześniejszą aktywność na stronie Sklepu, przesłania propozycji produktu, który może odpowiadać preferencjom lub zainteresowaniom danej osoby. Przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. np.: przez okres wykonywania zawartej umowy lub świadczenia usługi (np.: newsletter) lub utrzymania kontaktu oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednakże Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 2. w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………….
 1. Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików „Cookies” (czyli ciasteczek). Pliki te:
 1. są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzystasz (komputera, telefonu, itd.);
 2. nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Cookies wykorzystywane są w celach:

 1. zapamiętywania Państwa sesji;
 2. statystycznych;
 3. marketingowych.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możecie Państwo skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 1. Google Chrome;
 2. Opera;
 3. Safari;
 4. Mozilla Firefox;
 5. Microsoft Edge.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili możecie Państwo:

 1. usunąć pliki Cookies;
 2. blokować wykorzystanie plików Cookies w przyszłości.